Nieuws uit de bietenkliniek: vreterij door hazen

Op diverse percelen zien we vreterij door hazen. Hazen laten vaak een heel typisch beeld achter in suikerbieten. Over een bepaalde lengte van de rij, soms wel enkele meters lang, vreten zij de blaadjes van de planten weg. Alle blaadjes zijn daarbij tot dezelfde hoogte afgevreten (foto 1 en 2). Het schadebeeld is zichtbaar tot aan het vierbladstadium. Soms staan er alleen nog maar stengeltjes waarbij het groeipunt is weggevreten. Dit resulteert in plantwegval. Bij de planten zijn vaak ook nog keutels zichtbaar (foto 2).

Schade beperken
Schade door hazen is te beperken door schrikdraad neer te zetten. Op sommige percelen is te zien dat de hazen uit naastgelegen graanpercelen of bossen komen. In een dergelijk geval kunt u overwegen om aan die zijde van het perceel schrikdraad neer te zetten. Daarnaast zijn er enkele telers die de hazen alternatief voer, in de vorm van bijvoorbeeld wortelen, aanbieden op de kopakker of schaaltjes water neerzetten. Hazen vreten namelijk van de bieten omdat ze dorst hebben. Verder is er helaas niets mogelijk om hazenschade te voorkomen. De schade zal meestal te gering zijn om over te zaaien. Meld faunaschade wel altijd. Zie hiervoor de website van ‘FaunaSchade Registratie’.


Foto 1. Bij vreterij door hazen zijn de bladeren op dezelfde hoogte afgevreten.


Foto 2. Bij vreterij door hazen zijn de bladeren op dezelfde hoogte afgevreten. Hierdoor blijven van sommige bladeren soms alleen de bladstelen over. Vaak zijn bij planten ook hazenkeutels zichtbaar.

Contactpersoon

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant