Onder droge omstandigheden hogere doseringen gebruiken in het LDS

De komende tijd lijkt het droge weer nog aan te houden. Het droge weer zorgt ervoor dat de onkruiden en het gewas zijn afgehard. Voor een goede onkruidbestrijding moeten de doseringen van de middelen in het LDS (lage-doseringen-systeem) verhoogd worden. Door het LDS aan te passen aan de afgeharde onkruiden, kan een goed resultaat worden bereikt. Als er ook andere probleemonkruiden (bingelkruid, hondspeterselie, e.d.) op uw perceel voorkomen, voeg dan een extra middel aan de LDS-combinatie toe.

Eerste toepassing in het LDS
Deze toepassing bij voorkeur uitvoeren op onkruiden in het kiembladstadium; wacht niet tot de laatste bieten boven staan. Vanaf of tijdens opkomst van de bieten wordt in het standaard LDS gespoten met 0,5 liter per hectare fenmedifam (160 g/l), metamitron (700 g/l), ethofumesaat (200 g/l) en olie. Vanaf het gestrekt kiembladstadium van de biet kan de dosering van bovenstaande middelen naar 0,75 liter per hectare, en vanaf het tweebladstadium naar 1 liter per hectare.

Bij vervolgtoepassingen
Onder droge omstandigheden is een verhoging van de hoeveelheid middelen nodig. Het advies is om het interval tussen bespuitingen kort te houden (ong. 7 dagen). Indien mogelijk toepassen bij voldoende relatieve vochtigheid (> 70%) om een goede werkzaamheid te garanderen.

Snel kiemende onkruiden
Onkruiden zoals varkensgras en bingelkruid staan snel boven en kunnen zich snel ontwikkelen. Naast een tijdige aanpak moet voor een goede bestrijding van beide onkruiden Safari aan het LDS worden toevoegd. Vanaf het tweebladstadium van de biet kan Safari worden vervangen door Safari Duoactive voor een nog iets betere werking.


Varkensgras

Melganzenvoet is ook een onkruid, zeker onder de huidige droge omstandigheden, dat zich snel kan ontwikkelen. De meest effectieve middelen tegen melganzenvoet zijn fenmedifam en metamitron. Het middel Corzal (fenmedifam) mag vanaf het tweebladstadium in het LDS zelfs verhoogt worden tot 1,5 liter per hectare en metamitron tot 1 liter per hectare. Het toevoegen van Safari Duoactive in dit bietenstadium geeft een extra effect op de melganzenvoet.

Inspelen op omstandigheden
Om met invloed van verschillende omstandigheden rekening te houden kan ook de applicatie ‘IRS-LIZ-Onkruidbeheersing’ worden gebruikt. Doseringen en middelen worden geadviseerd op basis van aanwezige onkruiden van uw perceel, te samen met het groeistadium van die onkruiden en het groeistadium van de bieten. Tevens wordt het advies aangepast aan de weersomstandigheden rondom de bespuiting, zodat de combinatie goed werkt op de onkruiden en veilig is voor het gewas.

Mechanische onkruidbestrijding
Onder de huidige droge omstandigheden kan een mechanische onkruidbestrijding ook erg effectief zijn, aangezien de meeste losgemaakte onkruiden verdrogen.
Vanaf het twee- tot vierbladstadium van de bieten kan gebruik gemaakt worden van een camera gestuurde schoffel. Deze kan in droge omstandigheden onkruiden tot het vierbladstadium verwijderen.
Wiedeggen kan vanaf het vierbladstadium van de bieten door voorzichtig volvelds te eggen. Dit werkt alleen op kiemende onkruiden, in ieder geval niet groter dan het kiembladstadium.


Wiedeg

Contactpersoon

Sjef van der Heijden
Onkruidbeheersing / techniek

Mogelijk ook interessant