Nu chemisch, meer mechanisch in de toekomst
Beheersing vergelingsziekte vraagt brede aanpak
Kader: Praktijkdag bieten 31 mei
Het effect van ouderdomsresistentie in suikerbiet op de overleving, vermeerdering en het gedrag van groene perzikluizen
Toetsing <i>Meloidogyne chitwoodi</i> resistentie in suikerbiet
Effect van klimaatverandering op vergelingsziekte
Teeltvoorbereiding: Begin met een schoon perceel
Vroeg zaaien is en blijft een risico
Gewasbeschermingsbulletin suikerbieten 2022
Gebruik van infectiekansen bij de bladschimmelbeheersing
Ontwikkelingen in de beheersing van vergelingsziekte
Beheersing van bodeminsecten vergt een geïntegreerde aanpak